<Ingenieurswereld>
8-6-2017

Plannen voor Doesburgs vaarwatergebonden bedrijventerrein

Plannen voor Doesburgs vaarwatergebonden bedrijventerrein

Op initiatief van Rotra en Ubbink verzorgt Sweco de komende drie jaar de integrale planontwikkeling voor de beoogde uitbreiding van een vaarwatergebonden bedrijventerrein aan de Verhuellweg.

ENGINEERINGNET.BE - Deze ontwikkeling gebeurt in nauwe samenwerking met de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, Waterschap Rijn en IJssel en de gemeenten Doesburg en Doetinchem. Zij ondertekenden daarvoor afgelopen maand met Koninklijke Rotra en Ubbink een Letter of Intent.

Rotra en Ubbink zijn twee echt Doesburgse bedrijven die al meer dan honderd jaar in de gemeente gevestigd zijn. Samen bieden ze werk aan ongeveer 1.000 personen. Ze zijn dan ook belangrijke pijlers van de lokale economie, die men graag in Doesburg en de regio wil behouden.

De uitbreiding van het bedrijventerrein zal tussen de 10 en 20 hectare omvatten en een impuls geven aan de groei van de werkgelegenheid in de regio. Het bedrijventerrein kan hiermee uitgroeien tot een logistieke hotspot voor de regio.

Ellen Mulder, wethouder in Doesburg: “De uitbreiding van deze bedrijven is van groot belang voor de economische ontwikkeling in de hele regio, dus niet alleen in Doesburg. Uiteindelijk is deze ontwikkeling goed voor heel veel aspecten, want er komen meer mensen werken die ook graag in de regio wonen en hier hun boodschappen gaan doen."

Sweco begeleidt de hele planvorming voor de uitbreiding van het bedrijventerrein met een laad- en loskade voor containers. Komend jaar wordt eerst op zoek gegaan naar het voorkeursontwerp. Daarbij beoordelen ze in een milieueffectrapport verschillende alternatieven.

Daarna worden alle specialistische onderzoeken uitgevoerd, worden de kosten van de verschillende alternatieven berekend en worden de plannen getoetst aan de diverse beleidskaders. In de tweede fase van het project worden de vergunningen aangevraagd voor het voorkeursontwerp en wordt het bestemmingsplan opgesteld.

Sweco zal ook de technische engineering van het bouwrijpe terrein verzorgen en wordt verantwoordelijk voor de complete planvoorbereiding tot aan de start van de bouw. << (Guy Leysen) (foto: Sweco)

Lees meer over:
Ingenieurswereld

Keuze van de redactie