<Ingenieurswereld>
16-1-2017

Delftse startup ShoreMonitoring helpt om woonboten Gennep los te krijgen

Delftse startup ShoreMonitoring helpt om woonboten Gennep los te krijgen

Als gevolg van de beschadigde stuw in de Maas bij Grave is het waterpeil bij de Haven van Heijen/Gennep gedaald, waardoor woonboten scheef liggen en sommige water maken.

ENGINEERINGNET.NL - Met behulp van een jetski heeft het Delftse startup-bedrijf ShoreMonitoring de ondieptes rondom de woonboten, de havenmonden en de plas in kaart gebracht. Met deze informatie kan Rijkswaterstaat, met behulp van een andere startup Mobiele Dijken, een tijdelijke dijk aanleggen om meer water in de haven vast te houden.

Omdat het waterpeil laag staat, is een jetski een slimme manier om de situatie onder water precies in kaart te brengen. Op vrijdag 13 januari is om de haven een tijdelijke dijk van 7 meter breed, 3,5 meter hoog en 76 meter lang aangelegd, waarna extra water in de haven gepompt kon worden. De woonboten zijn versleept naar een veiliger plek.

Daarnaast heeft ShoreMonitoring, samen met partner Skyvision, met een drone LiDAR (laser radar) de dijk langs de haven ingemeten, om in de gaten te kunnen houden hoe deze zich houdt na ophoging van de waterstand.

De tijdelijke dijk is afkomstig van startup Mobiele Dijken, die net als ShoreMonitoring uitgebreid heeft getest op een proeftuin van de TU Delft, genaamd Flood Proof Holland. Dit is een test- en demonstratieterrein voor innovatieve oplossingen voor effectief waterbeheer van het Europees gefinancieerde programma VPdelta. << (Lydia Heida) (foto: TU Delft)

Lees meer over:
Ingenieurswereld

Keuze van de redactie